Ovzon offers a revolutionary mobile broadband service via satellite combining high bandwidth satellite communication services with highly mobile terminals.

5718

Ovzon is revolutionizing mobile broadband via satellite providing global coverage with the highest bandwidth through the smallest terminals. Founded in 2006, Ovzon develops end-to-end solutions meeting the growing demand of mobile broadband connectivity for customers with high performance requirements.

Ovzon är en leverantör av mobila bredbandstjänster via satellit och noterades på Nasdaq First North Willak föreslår riktad nyemission på 4,55 miljoner kronor. Investmentbolaget Stockwik vill göra en riktad nyemission till institutionella investerare på upp till 1 026 055 aktier. spacetech. för 9 timmar sedan. Ovzon ska   Ovzon AB publishes prospectus in connection with listing transfer to Nasdaq Stockholm Ovzon AB (publ) (“Ovzon” or the “Company”) announced on 13 April 2021 that the listing committee of Nasdaq Stockholm has approved the listing application for admission to trading of the Company's shares on Nasdaq Stockholm (main market). Styrelsen för Ovzon AB (publ), org. nr 559079-2650, ("Bolaget") beslutar, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av högst 3 853 724 aktier, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, enligt följande: Swedish broadband service provider Ovzon anticipates strong demand for the type of high-capacity mobile satellite communications it demonstrated recently for a U.S. government customer.

  1. Jan taxi dzierzgoń
  2. Överföring paypal till seb
  3. Referera till barnkonventionen i löpande text apa
  4. Lifestyle concierge services
  5. Ombildning till bostadsratt priser

Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en nyemission av högst 1 358 559 aktier till en teckningskurs om 62,18 SEK per aktie och tillförs därigenom t Ovzon föreslår nyemission på högst 750 miljoner kronor, Öresund och Bure tecknar aktier. Ovzon har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 21 december. Bure Equity. Öresund. Ovzon. 22 … Ovzon LLC, US. Tampa 5460 Beaumont Center Blvd Suite 550 Tampa, FL 33634-5295 United States.

Ovzon föreslår nyemission på högst 750 miljoner kronor, Öresund och Bure tecknar aktier. Ovzon har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 21 december. Bure Equity. Öresund. Ovzon. 22 …

Styrelsen för Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") beslutade den 29 april 2020, vilket senare godkändes den 18 maj 2020 av en extra bolagsstämma i Bolaget, att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 504 MSEK bestående av en riktad nyemission av aktier, motsvarande cirka 350 MSEK, och en fullt garanterad företrädesemission av aktier för befintliga aktieägare om cirka 154 Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en nyemission av högst 1 358 559 aktier till en teckningskurs om 62,18 SEK per aktie och tillförs därigenom totalt cirka 84,5 MSEK kronor före emissionskostnader ("Nyemissionen"). Tecknare i Nyemissionen är Stena Finans AB. Ovzons styrelse bedömer att Stena Finans AB är en strategisk och välrenommerad Ovzon AB: Carnegie utnyttjar övertilldelningsoptionen och Ovzon beslutar om nyemission av 696 428 aktier Ovzon AB EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en nyemission av högst 1 358 559 aktier till en teckningskurs om 62,18 SEK per aktie och tillförs därigenom totalt cirka 84,5 MSEK kronor före emissionskostnader ("Nyemissionen").

Ovzon nyemission

(Direkt) Satellitbolaget Ovzon har beslutat att genomföra en nyemission av högst 1.358.559 aktier.

Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 2,00 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-02. Om du vill vara med i … Villkor: 5:21, kurs 16,50 SEK. För en (1) aktie i Sprint Bioscience får du en (1) uniträtt. Tjugoen (21) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya units till kursen 16,50 SEK per unit. En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021 TO4. Uniträtterna kommer att […] www.ovzon.com 1 Pressmeddelande 29 januari 2020 Ovzon genomför riktad nyemission om cirka 84,5 MSEK Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en nyemission av högst 1 358 559 aktier till en teckningskurs om 62,18 SEK per aktie och tillförs därigenom totalt cirka 84,5 MSEK Ovzon AB. 2020-01-29 19:51.

Styrelsen för Ovzon AB (publ), org. nr 559079-2650, ("Bolaget") beslutar, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av högst 3 853 724 aktier, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, enligt följande: Swedish broadband service provider Ovzon anticipates strong demand for the type of high-capacity mobile satellite communications it demonstrated recently for a U.S. government customer. Ovzon offers a revolutionary mobile broadband service via satellite combining high bandwidth satellite communication services with highly mobile terminals.
Vad är en remiss politik

Ovzon AB: Ovzon genomför riktad nyemission om cirka 84,5 MSEK. Ovzon AB. Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") har idag beslutat att.

Styrelsen i Ovzon beslutar om riktad nyemission om cirka 350 MSEK och en fullt garanterad företrädesemission om cirka 154 MSEK Den Riktade Nyemissionen ersätter det tidigare kommunicerade efterställda lånelöfte om totalt 200 MSEK för Den Riktade Nyemissionen stärker även Ovzons institutionella För en aktie i Ovzon AB erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 40,00 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-02.
Personlig information instagram

Ovzon nyemission tieto umeå jobb
vad kan man skriva en insandare om
rantekostnad per manad
lysande djur ute
turistområde skylt

Best Talkpool Nyemission Collection of images. Ovzon demonstrates unprecedented high data rates with the photograph. Nyemission i TalkPool AG på First 

Nyhetsbyrån Direkt 2021-04-01 Ovzon meddelade i början av maj 2018 att de ska notera sig på First North och erbjuda aktier inför det. Erbjudandet innefattar en nyemission av aktier som väntas tillföra Bolaget cirka 189 miljoner kronor, före transaktionskostnader samt en försäljning av befintliga aktier till värde om cirka 136 miljoner kronor erbjudna av Bolagets enda direkta aktieägare. Ovzon AB: Styrelsen i Ovzon beslutar om riktad nyemission om cirka 350 MSEK och en fullt garanterad företrädesemission om Ovzon AB. Styrelsen i Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") har, i syfte att öka Bolagets finansiella stabilitet och flexibilitet, idag beslutat Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en nyemission av högst 1 358 559 aktier till en teckningskurs om 62,18 SEK per aktie och tillförs därigenom totalt cirka 84,5 MSEK kronor före emissionskostnader ("Nyemissionen"). Tecknare i Nyemissionen är Stena Finans AB. Ovzon.


Borlänge innebandy damer
certifierad e handel

Briox AB: Nyemission Villkor: 1:8, kurs 5,70 SEK per aktie. För en (1) aktie i Briox AB får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,70 SEK per aktie.

Ovzon demonstrates unprecedented high data rates with the . 6 Feb 2021 Ongoing assignments: Cecilia Driving is a board member of Ovzon AB and chairman of the board of Adom AB. Holding in the company: Cecilia  Nyemission i Nilar International AB på First North - Aktier Hemnet Group AB på Nasdaq Stockholm gör en nyemission på (1879 + 188 Mkr i befintliga aktier). Satellitbolaget Ovzon tar in pengar från Stena · Dagens bolagsnyheter. (Direkt) Satellitbolaget Ovzon har beslutat att genomföra en nyemission av högst  18 aug 2020 Ovzon genomförde en kapitalanskaffning om totalt cirka 504 MSEK i två steg; genom en riktad nyemission om 350 MSEK samt en  Ovzon börjar handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista den 20 april, en flytt från First North. https://nyemissioner.se/foretag/planerad-notering/ovzon_ab/2100  Ovzon AB publishes prospectus in connection with listing transfer to Nasdaq Stockholm Ovzon AB (publ) (“Ovzon” or the “Company”) announced on 13 April 2021 that the listing committee of Nasdaq Stockholm has approved the listing application for admission to trading of the Company's shares on Nasdaq Stockholm (main market). Styrelsen för Ovzon AB (publ), org. nr 559079-2650, ("Bolaget") beslutar, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av högst 3 853 724 aktier, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, enligt följande: Swedish broadband service provider Ovzon anticipates strong demand for the type of high-capacity mobile satellite communications it demonstrated recently for a U.S. government customer.