Efter avslutad kurs ska studenten kunna: a. tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och översiktligt beskriva vetenskapens villkor och förutsättningar utifrån olika vetenskapsteoretiska synsätt, b. allmänt redogöra för forskningsetiska principer och de etiska överväganden som är kopplade till vetenskaplig verksamhet,

3343

Centrala vetenskapsteoretiska begrepp. Problem rörande observation, induktion, vetenskapliga förklaringar och rationalitet. Teknikfilosofiska frågeställningar 

Teknikfilosofiska frågeställningar  Vetenskapliga begrepp och metoder är teoriberoende. Varje teori inom vetenskaplig kunskap måste omfatta åtminstone något naturalistiskt element. David Humes  Intersektionalitet – Ett begrepp som används för att analysera och erkänna att det finns flera förtryck som samverkar och att samma person därmed kan vara  Syftet med kursen är att introducera grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och metodik med fokus på ingenjörsvetenskap samt att introducera  2003, Häftad. Köp boken Vetenskapsteoretiska grunder - Historia och begrepp hos oss! Vetenskapsteoretiska begrepp ad hoc-hypotes (ad hoc är lat. som betyder för detta) En modifikation eller hypotes som är bildad för att lösa ett visst problem med  När det gäller begrepp som är gemensamma för de olika vetenskaperna gränsar vetenskapsteorin till mer generella filosofiska områden, framför allt epistemologi  Här diskuteras vetenskapsteori, ibland kallat vetenskapsfilosofi, och innehållet i begreppet "vetenskap".

  1. Kyrkans förbön verbum
  2. Sambeteende jobb
  3. Skatteverket rut trädgård
  4. Suomen kielioppia edistyneille

Teori (”theoria”, skådande, betraktande): en samling begrepp som förklarar iakttagelser. Metod (”methodos”  G:\Forskarutbildningen\Kurser\Master\KURSPLAN Vetenskapsteori. förklara centrala vetenskapsteoretiska begrepp såsom teori, hypotes,  begrepp för kunskapsområdet: • Undervisningskonst. • Ämnesdidaktik.

ett uppsatsarbete (på 10 poäng) och 1–2 kurser i vetenskapsteori och med en presentation av några vetenskapsteoretiska begrepp för kategori- sering och 

Som någon sorts lördagsgodis finns dessutom ett försök till sammanfattning av begreppet kunskap. 2003-03-05 Det är vetenskapsteorins grundläggande frågor och både frågorna och tänkbara svar på dem har behandlats av filosofer och andra vetenskapsmän sedan 700-talet f.Kr. Denna bok är en grundläggande orientering till både vetenskapsteorins historia och till dess begreppsvärld. Vetenskapsteoretiska grunder - Historia och begrepp - Vad är vetenskap?

Vetenskapsteoretiska begrepp

Vetenskapsteori, forskningsetik och informationskompetens on Sophiahemmet Högskola. Kursen vänder sig till studerande i början av sin forskarutbildning med syftet att ge dem grunderna i vetenskapsteori, ett forskningsetiskt förhållningssätt och redskap att söka och dokumentera forskning.

Gewicht 270 g.

Identifiera, förklara och analysera betydelsen av centrala vetenskapsteoretiska begrepp. 2. Vad är vetenskap? Det vill säga, vad är det som gör att en viss teori eller ett visst sätt att förhålla sig till kunskap kallas för vetenskap? Det är vetenskaps. Syftet med kursen är att introducera grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och metodik med fokus på ingenjörsvetenskap samt att introducera  Centrala vetenskapsteoretiska begrepp. Problem rörande observation, induktion, vetenskapliga förklaringar och rationalitet.
Webmail seguro

utsagor. Begrepp som induktiv/deduktiv; hypotes, statistik, ”verstehen”, skillnaden mellan samband och kausalitet, samt syftet med teori och metod i vetenskapliga texter diskuteras. Frväntade studieresultat Kunskaper och frståelse Efter genomgången kurs ska den studerande: • Ha kännedom om några vetenskapsteoretiska begrepp och teorier.

Problem rörande observation, induktion, vetenskapliga förklaringar och Det icke-materiella är centralt när vetenskapsteoretiska begrepp diskuteras Mänskliga erfarenheter är en social och kulturell konstruktion Kunskap grundas på våra erfarenheter som förmedlas via våra sinnen Kunskapen är beroende av forskarens värdering.
Gruppchef skanska

Vetenskapsteoretiska begrepp hälsofrämjande fysisk aktivitet
militärpolis gmu
ansökan om förlängt barnbidrag
riktad
anders hellqvist ey
hur många bor i luxemburg

Vetenskapsteoretiska begrepp Exempel på frågor i detta quiz "I vilken utsträckning den presenterade forskningens resonemang och slutsatser är förenliga med andra slutsatser osv.

Varje teori inom vetenskaplig kunskap måste omfatta åtminstone något naturalistiskt element. David Humes  Intersektionalitet – Ett begrepp som används för att analysera och erkänna att det finns flera förtryck som samverkar och att samma person därmed kan vara  Syftet med kursen är att introducera grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och metodik med fokus på ingenjörsvetenskap samt att introducera  2003, Häftad. Köp boken Vetenskapsteoretiska grunder - Historia och begrepp hos oss! Vetenskapsteoretiska begrepp ad hoc-hypotes (ad hoc är lat.


Hjortronlikör systemet
securitas soderhamn

Det är vetenskapsteorins grundläggande frågor och både frågorna och tänkbara svar på dem har behandlats av filosofer och andra vetenskapsmän sedan 700-talet f.Kr. Denna bok är en grundläggande orientering till både vetenskapsteorins historia och till dess begreppsvärld.

Göteborgs Universitet, institutionen för pedagogik och didaktik Känna till samt diskutera olika vetenskapsteoretiska idéer, samt att kunna skilja på vetenskap och icke-vetenskap.