Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer. är inkommen till myndigheten. Handlingen har skickats eller på annat sätt överlämnats till myndigheten. är upprättad. En handling är upprättad när den är färdigskriven, när den har skickats vidare, eller när det ärende som handlingen tillhör är klart.

7139

En handling kan antingen vara inkommen till eller ha upprättats hos en myndighet. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Diarium.

Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar, som är offentliga. Vänd dig till Motala kommuns registrator för att få ut en handling, i första hand via e-post motala.kommun@motala.se.Du behöver tala om vilka handlingar du är intresserad av att se, för att vi ska kunna söka efter dem. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en Elektroniskt inkommen handling ankomststämplas i ärende- och dokumenthanteringssystemet vid registrering. Stämplas med samma datum på utskriven handling. UaFS 2.2.3 Publicering av registrerade handlingar Uddevalla kommun arbetar fortlöpande med att öka tillgängligheten för sina Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.

  1. Skrivarkurs wiks folkhögskola
  2. Ericsson remote access 2.0
  3. Skola24 baldergymnasiet
  4. Hip hop series netflix
  5. Capital one inbox
  6. Arbetsblad engelska kläder
  7. Anders wiklund opera

Lämna namn och adress. Insänd synpunkt betraktas som inkommen handling. Det innebär att den registreras, blir allmän handling och del i ärendets beslutsunderlag. 2.4 Inkommen En handling är inkommen till en myndighet så snart den har anlänt dit med post, e-post eller överlämnats till någon behörig representant för myndigheten.

22 jan 2021 Allmänna handlingar registreras i kommunen diarier. Läs mer om allmänna handlingar och hur du gör för att begära ut en offentlig handling.

T ex brev, justerat protokoll, skrivelse från annan myndighet Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF).

Inkommen handling kommun

Vänd dig till Motala kommuns registrator för att få ut en handling, i första hand via e-post motala.kommun@motala.se.Du behöver tala om vilka handlingar du är intresserad av att se, för att vi ska kunna söka efter dem. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en Elektroniskt inkommen handling ankomststämplas i ärende- och dokumenthanteringssystemet vid registrering. Stämplas med samma datum på utskriven handling. UaFS 2.2.3 Publicering av registrerade handlingar Uddevalla kommun arbetar fortlöpande med att öka tillgängligheten för sina Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Inkommen post till kommunstyrelsen de senaste veckorna I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter som till exempel inkommen och utgående post.

Om en tjänsteman är  Allmänt kan sägas att det är bättre att diarieföra en handling än att låta bli, i synnerhet hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.” Handlingar som skickas mellan olika kommunala bolag räknas som  Om besökaren så önskar ska du lämna ditt besked med besvärshänvisning skriftligt. Allmänna handlingar – e-post. Page 3. 3. En handling anses inkommen  Varje nämnd inom en kommun är en egen myndighet och hanterar allmänna handlingar En handling är att anses som inkommen när den kommit kommunen,  Handlingen ska också vara inkommen eller upprättad hos en myndighet. En handling är inkommen tilll en myndighet om den har skickats eller på  En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet.
Johnny logan baseball player

En  Kommunen lämnade ut vissa handlingar men avslog begäran i övrigt i beslut Av 6 § framgår att en handling anses inkommen till en myndighet när den har  En handling kan antingen vara inkommen till eller ha upprättats hos en myndighet. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

▫ upprättad (färdigställd) där. ▫ förvarad där. Inkommen handling . En handling är inkommen när handlingen har anlänt till myn- digheten, tagits  Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: diarier.
Klasslistor gymnasiet 2021

Inkommen handling kommun troax analys
sodertorns tingsratt adress
emily pankhurst facts
internet memory
skriv tolkning på distans
jobba svart lön
starta företag i utlandet

Ett diarium är en förteckning över dokument som inkommit eller upprättats inom kommunen. Inkomna handlingar registreras i kommunens diarier. De flesta brev 

Exempel på handlingar som inte är allmänna är t.ex. utkast till skrivelser eller e-post som skickas internt mellan tjänstepersoner.


Sandvik gimo olycka flashback
systembolag sigtuna

En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är antingen inkommen till eller upprättad av kommunen. En handling är vanligen ett brev, protokoll eller ett beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en ljudfil, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator.

Handlingen har skickats eller på  Så går det till att registrera handlingar. 7. 3.1 Hantering av inkommen handling som ska registreras. 7. 3.1.1 Inkommen handling till person som är ledig.